Възли

Връзване на кука с къс повод:
Връзване на кука за основното влакно:
Връзване на кука с ухо:


Връзване на вирбел или тежест с ухо:

Връзване на кука с повод за основното влакно:
Възел за образуване на примка:
Свързване на две влакна:
Възел за образуване на ухо: